Category "Uncategorized"

4Wrz2018

Dzień w żłobku

07:00 – 08:30 witamy nasze Maluchy, wspólnie się gimnastykujemy i bawimy na dużej sali

08:30 – 9:30 przygotowujemy i jemy śniadanie, ćwiczymy Życie Codzienne wg. M. Montessori, myjemy ząbki

9.30 – 10.30 zajęcia w grupach:

– praca indywidualna z materiałem z działów Życie Codzienne, Sensoryka, Język, Matematyka, Kultura

– zorganizowane zajęcia rozwojowe/dodatkowe

10:30 – 11:30 pobyt w ogrodzie lub spacer (w razie bardzo brzydkiej pogody – na sali)

11:30 – 12:20 zupka, II danie

12:20 – 14:30 odpoczynek (dzieci śpią tak długo, jak potrzebują)

14:30 – 15:00 podwieczorek

15:00 – 16:00 zajęcia aktywno-twórcze, indywidualna aktywność dzieci, zabawy w ogródku lub na sali

16:00 – 17.00 dodatkowe zajęcia świetlicowe, na dużej sali lub w ogródku

 

Adaptacja

W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku towarzyszy mu rodzic. Czas ten dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Właściwa adaptacja oraz budowanie relacji pomiędzy dzieckiem a grupą i wychowawcami rozpoczyna się wraz z opuszczeniem sali przez rodzica.

Dziecko buduje swoje zaufanie na zaufaniu rodzica. Jeżeli rodzic nie waha się pozostawić dziecko pod opieką nauczyciela, również dziecko nie zawaha się zaufać nauczycielowi. Zadaniem wychowawców jest ścisła współpraca z rodzicami w tym okresie, której celem jest minimalizacja stresu i zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.

1Sie2018

Podstawowym założeniem Metody Montessori jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie z indywidualnymi planami rozwojowymi. Są to jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające dziecku samodzielną i najbardziej efektywną naukę – i właśnie do tego będziemy dążyć.

Maria Montessori w swojej pedagogice określa wrażliwe fazy jako szczególne momenty zachodzące w rozwoju dziecka, podczas których przyswaja ono wiedzę bez żadnego wysiłku. Niestety fazy wrażliwe występują tylko w danym okresie i momencie życia dziecka, i więcej się nie powtarzają- nie wykorzystanie ich bowiem w danej chwili powoduje, że przyswojenie owej wiedzy w późniejszym czasie będzie wymagało dużo większego nakładu pracy.

Podczas wystąpienia fazy wrażliwej u dziecka, interesuje się ono w tym czasie tylko jednym elementem środowiska zewnętrznego, manipulując nim, poznając go i doświadczając zmysłowo. Daną czynność (np. przelewanie) dziecko powtarza wielokrotnie, nawet po kilkanaście, kilkadziesiąt razy, w całkiem naturalny i ciekawy, odmienny dla siebie sposób. Wychowawca Montessori obserwując swoich podopiecznych – zauważa fazy wrażliwe dziecka i proponując mu odpowiednie pomoce/zabawy, proste ćwiczenia – wspiera jego rozwój. Dziecko uczy się więc z ogromną chęcią, łatwością i z radością, nie odczuwając tego jako przykrego obowiązku. Nabyta i wyćwiczona kilkanaście;-dziesiąt razy umiejętność zapisuje się u dziecka na całe życie, i maluch może przejść do kolejnej fazy wrażliwej, np. zakładania kurtki. Teraz będzie ciągle ćwiczyło samodzielne zakładanie kurtki- i w żłobku, i w domu, i gdziekolwiek indziej kiedy najdzie je na to ochota 😉

W okresie żłobkowym najważniejszymi fazami wrażliwymi są:

  • rozwój mowy – dźwięki, sylaby, pierwsze słowa, zdania, budowanie myśli i komunikacja z otoczeniem
  • rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów
  • porządek – wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności

Rozwój mowy jest wspierany wielotorowo: od najbardziej tradycyjnych form jak mowa rytmiczna (wierszyki, rymowanki, piosenki) przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów opracowane zgodnie z zaleceniami metody (karty naukowe wzbogacające słownictwo, rymy czy przeciwieństwa).

Doskonalenie koordynacji ruchowej obejmuje ćwiczenia z zakresu koordynacji oko-ręka, stereognostykę oraz kształcenie zmysłu równowagi.

Kolejnym obszarem z którym dzieci będą miały codzienną styczność w Żłobku Montessori są ćwiczenia z życia codziennego. To ogromnie ważna dziedzina rozwoju – są to czynności związane z troską o siebie i otoczenie. Celem pracy z pomocami jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości oraz ufności we własne siły i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci pracują z pomocami z życia codziennego, takimi jak: mycie rąk, mycie stolików, zamiatanie i wycieranie podłogi, mycie szyb, nakrywanie do stołu, obieranie i krojenie owoców, przelewanie wody, przesypywanie, zapinanie i odpinanie zamków, sprzączek itp.

 

W naszej placówce dzieci przebywają w „przygotowanym otoczeniu”:

Jak pisze Maria Montessori, to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. To dziecko wybiera i pracuje z wybranymi przedmiotami w skupieniu, to ono najlepiej wie/czuje którą w danym momencie pomocą zaspokoi własne potrzeby. W ten właśnie sposób to materiały stają się pomocą w rozwoju, a nie lekcje wpajane do głowy przez nauczyciela. Rolą nauczyciela nie jest podawanie dziecku wiedzy na temat rozmiarów, kształtów, rzeczy i zjawisk, lecz umożliwienie dziecku odkrywania tych informacji samemu. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. „Materiały rozwojowe, a nie nauczanie nauczyciela, spełniają główną rolę. Dziecko, a nie dorosły, jest aktywną istotą (M.Montessori, Odkrycie dziecka).

Aranżacja sal, meble, pomoce Montessori są tak rozmieszczone, by stymulować rozwój dziecka. Meble są niskie i otwarte, ustawione w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgnąć, na nich znajdują się pomoce Montessori. Meble są przy tym rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyć kąciki tematyczne, w których znajduje się materiał rozwojowy z różnych obszarów rozwoju dziecka:
kącik ćwiczeń dnia praktycznego,
kącik z pomocami do rozwoju koordynacji oko-ręka,
kącik plastyczny,
kącik przyrodniczy.

Bardzo ważną częścią sali jest wydzielony obszar jedzenia. Tutaj nie tylko spożywane są posiłki. Jest to też miejsce, gdzie dzieci mogą pracować z przygotowanymi zestawami. Uczą się np. samodzielnego wyciskania soku czy obierania i krojenia owoców, nalewania wody do picia. Daje im to możliwość poszerzenia swoich umiejętności, ale także mają zapewniony stały dostęp do owoców i wyrabiane są ud najmłodszego zdrowe nawyki żywieniowe.
Potrzeba ruchu tak ważna dla rozwoju małego dziecka jest zaspakajana, albo w trakcie spacerów, albo w czasie zajęć wspólnych, gimnastyki czy zabaw ruchowych.
Miejscem w którym dzieci mogą zdobywać samodzielność w zakresie podstawowych czynności jest kącik ćwiczeń dnia praktycznego. Dla małego dziecka czynności te są świetną zabawą, sygnałem zadowolenia dziecka jest wielokrotne ich powtarzanie. Ćwiczenia te są łatwe do zrozumienia i wykonania. Dzięki wykonywaniu takich ćwiczeń dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija samodzielność i pewność siebie oraz doskonali koordynację ruchów. Ćwiczenia te dopasowane są do wieku dziecka, a używane przedmioty dostosowane wielkością do potrzeb dziecka.
Dzieci uczą się samodzielności w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych wobec własnej osoby: mycie rączek, czesanie, dmuchanie nosa, korzystanie z toalety, rozbieranie i ubieranie, dbałość o najbliższe otoczenie (zamiatanie, wycieranie stołów itd.). Jest to bardzo ważny element pracy metodą Montessori, a równocześnie sprawia dzieciom dużo radości i satysfakcji, ponieważ poszerzenie samodzielności jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych małego dziecka.

28Lip2018

Otworzenie Żłobka Montessori jest urzeczywistnieniem moich marzeń, aby wreszcie stworzyć dla dzieci miejsce, w którym nie tylko będą otoczone miłością i bliskością, ale także będą miały szanse na indywidualny rozwój- każdy we własnym tempie, przy odpowiednio zorganizowanym otoczeniu.
Najmłodsze dzieci są dla mnie niezwykle ważne. Kocham patrzeć jak stawiają pierwsze kroki, budują relacje, stają się samodzielne i się rozwijają. Ich rozwój od samego początku jest fascynujący i ogromnie ważny dla każdego rodzica ale też społeczeństwa. Wspomagając i rozwijając ich myślenie, poczucie wartości i wyobraźnię tworzymy świat pełen miłości, ale także przyszłości. To jaka ona zaś będzie, zależy od wychowania które otrzymają nasze dzieci od najmłodszych lat. Jeśli wychowamy je na ludzi otwartych, ciekawych świata oraz odpowiedzialnych za siebie i otoczenie, będziemy budować coraz lepszy świat – to te nasze maleństwa w przyszłości będą za niego odpowiedzialne.

Ponadto poznając bliżej stworzoną przez Marię Montessori metodę, uważam iż jest dla naszych dzieci wzorową, dlatego pragnę na jej fundamentach budować małe indywidualne osobowości. Pragnę pozwalać rozwijać się maluchom zgodnie z ich własnym tempem rozwojowym, wspierając ich w codziennościach, z jakimi będą musieli się zmierzyć oraz codziennie patrzeć jak eksplorują, eksperymentują i szukają nowych rozwiązań. Wierzę, że program oparty na tolerancji, samodzielności, nauce w duchu demokracji sprawdzi się idealnie.

A z pewnością sprzyjać temu będzie przyjazne otoczenie: nowy, monitorowany obiekt w całości dedykowany usługom opiekuńczym, spełniający wymogi sanitarne i pożarowe, a także estetyczne i inspirujące do nauki, zabawy i odpoczynku sale, zaplecze socjalne, łazienka i szatnia, jak również ogródek.

Doskonała lokalizacja, mieszcząca się z dala od ulic i zgiełku samochodów, z 3 placami zabaw w bardzo bliskiej odległości (100, 200 i 800m) oraz otaczające nas jezioro wraz z pięknym widokiem na niego z naszej placówki, to niepodważalne atuty naszej oferty.