Kadra

Nauczyciele

Doskonale pasuje tu cytat:

Przeciętny nauczyciel nie może zamienić się w nauczyciela Montessori – ten musi zostać stworzony na nowo, wyzbywszy się wpierw pedagogicznych uprzedzeń… Odbiegające od normy dzieci nie są w stanie zachwiać wiary nauczyciela, który w polu duchowym, patrząc z ufnością, dostrzega różne dzieci, i tęsknie wygląda ich „ja”, zwabionego interesującą je pracą. Czeka więc, aż dzieci ujawnią oznaki koncentracji.

M. Montessori

Pięknie jest tu ujęta rola nauczyciela, który jest pomocnikiem, doradcą który obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Pokazuje jak posługiwać się pomocami i jakie mają przeznaczenie, jak o nie dbać i je szanować, pomaga gdy jest o to poproszony. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania, pokazuje i pozwala samemu spróbować. Czeka na sygnały od dziecka i reaguje na nie. Nie krytykuje, nie poprawia – a pokazuje. Nie musi chwalić, wystarczy, że całym sobą pokazuje akceptację wobec poczynań dziecka.

Nasza kadra