Marzec

9Mar2019

Rekrutacja: od dnia 01.03.2019 do 31.03.2019

Wyniki rekrutacji: do 30.04.2019 r.

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce
  • Umowa uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce

Wstępna Karta Zgłoszenia do wypełnienia w zakładce O Nas – Rekrutacja – Karta Zgłoszenia (na drugiej stronie wybieramy opcję: GRUPA z projektu aktywizacji osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy).

9Mar2019

Tytuł projektu:

„Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku”

Cel projektu:

Stworzenie w okresie 14 miesięcy trwania projektu warunków dla 25 kobiet lub mężczyzn z miasta  Gdańsk i gmin ościennych, pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty:

Utworzenie i utrzymanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w Żłobku Tęczowy Raj w Gdańsku.

Krótki opis:

Celem projektu „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” jest stworzenie w okresie 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania Projektu, warunków dla 25 osób z miasta Gdańska i gmin ościennych pozwalających na podjęcie lub powrót na rynek pracy po przerwie, związaną z opieką nad dziećmi do lat 3.

Cel szczegółowy zostanie osiągnięty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 25 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w nowo powstałym Żłobku Tęczowy Raj w Gdańsku.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Gdańsk i gmin ościennych, przyczyniający się do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Problem ten dotyczy w szczególności kobiet, które najczęściej zajmują się dziećmi do 3 roku życia, co potwierdzają statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Rodzice dzięki możliwości zapisania dziecka do żłobka, będą więc mieli możliwość znalezienia pracy, otworzenia własnej działalności lub powrócenia na rynek pracy.

Rezultaty projektu osiągnięte zostaną poprzez przygotowanie Żłobka Tęczowy Raj w Gdańsku do przyjęcia i sprawowania opieki nad 25 dzieci do lat 3 oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie V.2019 – IV.2020. Dzięki dofinansowaniu żłobek posiada dwie godnie przystosowane i wyposażone do zabaw sale, wygodną szatnię, która mieści się tuż obok sal oraz nową, czystą i wyposażoną w niskie akcesoria łazienkę, przystosowaną do wieku podopiecznych. Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 25 maluchów, którymi będą opiekować się cztery opiekunki. Miejsca w żłobku zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

1Mar2019

Drodzy Państwo, miło nam poinformować że nasz projekt „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPOWP).

Celem projektu jest stworzenie w okresie 14 miesięcy trwania projektu warunków dla 25 kobiet lub mężczyzn z miasta Gdańsk i gmin ościennych, pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3.

Wszelkie szczegóły jak i aktualne informacje znajdą Państwo w menu strony pod nazwą RPOWP lub pod tym linkiem: www.zlobekteczowyraj.pl/rpowp/

1Mar2019

Drodzy rodzice, w II połowie przyszłego tygodnia, nasza kadra będzie odświeżać informacje z udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie przeprowadza profesjonalna firma zewnętrzna. Zaczynamy o 16:00, czwartek 7-3-2019, czas trwania ok 1,5 godziny. Jeśli ktoś z Państwa chciał by wzbogacić swoją wiedzę, wiedzieć jak reagować na wypadek zagrożenia życia swojego dziecka – mamy wolne miejsca! Zapisy u Pani Asi. Opłata to tylko 70zł.